I väntan pådet stora uppdraget

Jakten på drömmars uppfyllelse

av


© Upphovsrätt, Grantley Morris, 1985-1996. För mer av samma författare, se http://net-burst.net/
Ingen del av dessa skrifter får säljas och ingen del får kopieras i sin helhet utan att hela detta stycke citeras.


Kapitel 10: Fiendestyrkor
_________________________________________

Nästa kapitel

Download the full book (In English)


More exciting webpages by Grantley Morris:

[Ministry of Music] [Handling Guilt] [Evangelistic Pages] [Is God using these sites?] [ More!]Facebook? See Let’s Help Each Other

Comments? Prayer Request?

netburst@net-burst.net Looking forward to your mail!
(Please mention which of the web pages you are referring to, and ensure your return E-mail address is correct.)