I väntan pl det stora uppdraget

Jakten pl drömmars uppfyllelse

By

av Grantley Morris


© Upphovsrätt, Grantley Morris, 1985-1996. För mer av samma författare, se http://net-burst.net/
Ingen del av dessa skrifter flr säljas och ingen del flr kopieras i sin helhet utan att hela detta stycke citeras.


Kapitel 9: Varför, Gud?


[Copy full book (In English)] [E-mail] [Ministry of Music] [God's love] [Evangelistic Pages] [Is God using these sites?] [ More!]