Hristova pobeda je naša pobeda

Veličina Hristove pobede

Otkrivenje 5:12 Govoreći glasom velikim: Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.

Matej 28:18 Isus reče . . . Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.

Filipljanima 2:9-11 Zato i Bog Njega povisi, i darova Mu ime koje je veće od svakog imena. Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom; i svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca.

Naša pobeda

Efescima 2:6 I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.

Galatima 2:20 A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. . . .

[Nikada ne zaboravite da je Hrist koji živi u vama uzvišeni Gospod, Pobednik, Kralj kraljeva.]

Natrag