Vaša slavna unija sa Bogom


Grentli Moris


[* * *]


Kao što je Isus rekao:

    Jovan 17:9-10,20-23 Ja se za njih molim . . . za one koje si mi dao, jer su Tvoji. I moje sve je Tvoje, i Tvoje moje; i ja se proslavih u njima. . . . molim se . . . za one koji me uzveruju njihove reči radi; da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u meni i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu . . . Ja u njima i Ti u meni . . .

Ranije je rekao svojim učenicima da će doći dan kada će doznati da su “oni u njemu, i on u njima.” (Jovan 14:20).

* * *

Natrag