Oslobađajuća istina

[* * *]


Rimljanima 6:4,6 Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo. . . . Znajući ovo da se stari naš čovek razape s Njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu.

Kološanima 3:3 Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.

Galatima 2:20 A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjeg, kome omileh, i predade sebe za mene.

Natrag