Večna istina

[* * *]


2. Korinćanima 5:17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Natrag