Bog reče

[* * *]


Luka 4:13 I kad svrši đavo sve kušanje, otide od Njega za neko vreme.

Natrag