Isus optužen da je posednut demonima i sumanut

  Matej 9:34 A fariseji govorahu: Pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.

  Matej 10:25  . . . Ako su gospodara kuće nazvali Veelzevulom . . .

  Matej 12:24 A kad su to čuli fariseji rekoše: - On ne izgoni zle duhove drugačije, nego silom Velzevula, kneza zlih duhova.

  Marko 3:21 Kad njegova rodbina ču da je tu, oni krenuše da ga na silu dovuku, jer su govorili da nije pri sebi.

  Marko 3:22 Neki od znalaca Svetog pisma, koji su došli iz Jerusalima, govorahu: - U njemu je Velzevul! - Poglavar zlih duhova - rekoše drugi - daje mu silu da ih može izgoniti.

  Marko 3:30 Ovo je Isus rekao zato što su oni tvrdili da je on u vezi sa nečistim duhom.

  Luka 11:15  . . . ali neki među njima rekoše: - On zle duhove izgoni pomoću Veelzevula, poglavara zlih duhova.

  Jovan 7:20 Odgovori narod i reče: Je li đavo u tebi? Ko traži da te ubije?

  Jovan 8:48 Tada odgovoriše Jevreji i rekoše Mu: Ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je đavo u tebi.

  Jovan 8:52 Tada Mu rekoše Jevreji: Sad videsmo da je đavo u tebi: Avraam umre i proroci, a ti govoriš: Ko održi reč moju neće okusiti smrt doveka.

  Jovan 10:20-21 Mnogi od njih govorahu: U njemu je đavo, i poludeo je; šta ga slušate? Drugi govorahu: Ove reči nisu ludoga; zar može đavo slepima oči otvarati?

  Drugi deo poslednjeg citata izgleda naglašava da su neki iskreno verovali da je Isus bio “posednut demonima i sumanut”.

  Natrag