Duhovna istina

[* * *]


Matej 23:12  . . . koji se ponižuje, podignuće se.

Rimljanima 6:11  . . . držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu.

Matej 10:39  . . . koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.

Jovan 10:10  . . . ja dođoh da imaju život i izobilje.

Natrag