Božije seme


Napisao Grentli Moris


[* * *]


Reči ‘rođen od Boga’ čuli smo toliko puta da nas bliskost sa ovim terminom obmanjuje da smo istinski razumeli i shvatili tu zapanjujuću misao. Zbog toga, hajde da se otarasimo ove po znanje smrtonosne zamke razmatrajući izraz Eugena Petersona, ‘ljudi koje je Bog začeo i dao im život’ o terminu nanovorođeni hrišćanin. Sredstvo začeća je sperma. To je način na koji genetski materijal oca stvara život po očevom naličju.

Grčka reč upotrebljena u 1. Jovanovoj 3:9 je sperma. U zavisnosti od konteksta, sperma može značiti seme biljke, nečije dete/potomstvo ili sperme/semena. U drevnom grčkom prevodu Starog Zaveta, ova reč je upotrebljena u stihovima poput Leviticus 15:6

  Onaj kome teče seme . . .

U Novom Zavetu, upotrebljena je u Jevrejima 11:11

  Verom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti . . .

Komentari učenjaka:

The New International Dictionary of New Testament Theology:

  Fizička sperma bila je okidač za život po toku prirode (Postanak 1:11 ff.), tako da božanska sperma postaje izvor života u novom prirodnom toku obnovljenog čovečanstva.

The Expositor’s Greek Testament:

  ‘Zametak božanskog života usađen je u naše duše . . .’

B.F. Westcott, u svom poznatom komentaru 1. Jovanove:

  Semen ipsius V., njegovo seme, princip života koji nam je dao nastavlja da bude vladajući princip rasta vernika. Bog kao da daje deo sebe hrišćaninu. Ne napušta ga nakon što ga spasi.’

Komentar Lange-a i Schaf-a:

  ‘Božije seme obavezno označuje nešto što potiče od Boga, što je instinktivno vitalnoj moći i punini života, što se razvija, cveta i donosi plodove, i stvara ono što je božansko.’

  Dalje kaže da nije u skladu sa kontekstom, koji se odnosi da stvaranje i rođenje, tumačiti reč sperma kao da se odnosi na seme biljke. Kaže da je životinjska reprodukcija (to jest sperma) u centru pažnje.

Još toga

Sličan stih, koristeći drugu grčku reč kaže:

  1. Petrova 1:23 Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.

Izvori

Članak o spermi

B.A. Demarest, stranica 524, deo treći Brown, Colin-a (Gen. Editor) The New International Dictionary of New Testament Theology Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1978

Komentari na 1. Jovanovu 3:9

David Smith, The Epistles of St. John, stranica 184, peto izdanje, W. Robertson Nicoll (Editor), The Expositor’s Greek Testament, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, ponovo štampano 1980.

B.F. Westcott, The Epistles on St. John, treće izdanje, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1892

Karl Braune (prevod: Jesus Isidor Mombert) in John Peter Lange and Philip Schaff A Commentary on the Holy Scriptures, T& T Clark, Edinburgh, 1869


Natrag