Duhovna bogatstva

Jedno sa Hristom!


napisao Grentli Moris


[* * *]


Naša unija sa Hristom naliči idealnom braku u kojem se sve što obe osobe imaju totalno prepliće. Međutim, pošto je ovo savršena unija, to jedinstvo daleko nadmašuje ono što se normalno dogodi u braku. Sve što je naše postaje Hristovo (naš greh – ono što ga je ubilo – naše vreme, talenti, imovina, odnosi i tako dalje) i sve što je njegovo postaje naše (njegovo savršenstvo, večni život, veštine, postignuća, čast, bogatstvo, veze i tako dalje).

Ovaj princip je u Bibliji naglašen u mnogim različitim delovima. Na primer, 1. Korinćanima 3:21,23 čitamo, ‘ . .  jer je sve vaše . . . A vi ste Hristovi. (Takođe pogledajte Pesma nad pesmama 2:16; Jovan I6:15,23; Rimljanima 8:32; Filipljanima 4:13; 2. Petrova 1:3.)

* * *

‘Sine, ti si sa mnom uvek, i sve što je moje, tvoje je’ otac (koji predstavlja Boga) je rekao starijem sinu u Isusovom poređenju (Luka 15:11-32). Stariji brat je propustio toliko toga jer nije shvatio dubinu Božije ljubavi i darežljivosti. Nije shvatio da je bilo potrebno jedino da zatraži. Zapravo, imajući svo poverenje u darežljivost svog oca, trebalo je da jednostavno upotrebi očeve stvari. Mi, takođe, možemo propustiti mnogo toga ako ne budemo razumeli veličinu onoga što nam je Bog u svojoj ljubavi dao.

Isitnski hrišćanin ima Hrista (2. Jovanova 9) i ovo uključuje Hristovo:

  * Znaje Jovan 15:15; 16:13-15

  * Bogatstvo Filipljanima 4:19

  * Slavu Jovan l7:22; 2. Solunjanima 2:14

  * Tron u raju Ephesians 2:6; Otkrivenje 3:2l

  * Mir Jovan 14:27

  * Božije kraljevstvo Jakovljeva 2:5; Otkrivenje 22:5; 2. Timotiju 2:12

  * Radost Jovan 15:11

  * Moralnu nedužnost 2. Korinćanima 5:21; 1:30

  * Moć koja izvodi čuda Jovan 14:12,13

  * Pobedu nad Sotonom Rimljanima 16:20 (1. Korinćanima 15:25)

  * Duh Rimljnaima 8:9

  * Um 1. Korinćanima 2:16; Filipljanima 2:5

  * Moć nad smrću 1. Korinćanima 15:55-57

  * Naličje 1. Korinćanima 15:49; 1. Jovanova 3:2

  * Nasledstvo Rimljanima 8:17

  * Život Galatima 2:20; 1. Jovanova 5:12

  * Službu Jovan 17:18 (uporediti Jovan 8:12 sa Matej 5:14)

  * Prisustvo Jovan 14:23; Efescima 3:17

  * Zajedništvo sa Bogom Jovan 17:23,26; Galatima 4:6; Jevrejima 2:11

  * I verovatno još toga!

Svako oko može preleteti preko te liste ali za shvatanje punog značenja i razgranatosti potrebno je mnogo molitve i dubokog razmišljanja.

* * *

Zaista, ‘kroz njega [Hrista] obogatiste se u svemu . . .’ (1. Korinćanima 1:5)! Vaš potencijal je neograničen (Filipljanima 4:l3). Ali i dalje možemo načiniti grešku starijeg brata i propustiti uživanje onoga što je po pravdi naše. Moramo poklone koji su Boga tako skupo koštali učiniti dostupnima sebi samima. Ovo činimo tako što verujemo Bogu da nam ih je dao, i zatim se, dok još ne izgleda tako, ponašati kao da smo ih dobili. Možda zvuči čudno, ali to je način na koji Bog radi. Pokazivanje vere u Božiju darežljivost je najbolji način da ga obradujete.

Natrag

Ne prodavati. © Autorska prava 1997, 2019 Grentli Moris. Dopušteno kopiranje u celosti ili delimično pod uslovom da: nije izmenjeno; ovaj pasus je prenesen u celosti; čitaocima nije naplaćeno; ako se koristi na veb-stranici, nova stranica je značajno drugačija od ove. Mnogo više saosećajnih, motivacionih, povremeno duhovitih, besplatnih dela dostupno na www.net-burst.net  Besplatno primiste, besplatno dajte.
Za upotrebu van navedenih ograničenja konsultovati autora.