Abuzul Satanic Ritualic / Abuzul Sadic Ritualic (A.S.R.) Explicat

Multiple Personality Disorder

By Grantley Morris


This webpage in English
Net-Burst.Net

Abuzul Satanic Ritualic

Abuzul Sadic Ritualic

ASR

ASR poate însemna fie Abuzul Satanic Ritualic, fie Abuzul Sadic Ritualic. Amândou implic cruzimea _i crearea deliberat de insideri (cunoscuci _i ca alteri sau prci). Din punct de vedere tehnic, Abuzul Satanic Ritualic are loc când abuzatorii copilului, în mod con_tient, caut implicarea puterilor supranaturale rele, prin închinarea la Satan sau practici oculte. În contrast, în Abuzul Sadic Ritualic abuzatorii nu încearc s invoce puterile oculte, de_i este posibil ca demonii s profite de situacie.

Precum am sugerat deja, ceea ce deosebe_te ASR este c în timp ce alci abuzatori ai copilului creeaz insideri în victimele lor numai accidental, abuzatorii ASR au învcat de la alci oameni ri cum s cauzeze ca personalitatea victimelor s se divizeze (sau fragmenteze), _i creeaz deliberat insideri ca s le fac pe victime mai supuse. Drept rezultat, victimele ASR au de obicei un numr foarte mare de insideri, uneori câteva sute.

^tiind c unii copii reaccioneaz la traum formând identitci separate ((insideri), ca mecanism de a face fac, abuzatorii ASR induc trauma în mod deliberat. Un mod tipic este s-_i pun victimele într-o situacie în care nu pot câ_tiga, precum s le spun c dac nu omoar o anumit persoan, atunci cineva drag lor va fi omorât. În acest fel, indiferent ce fac victimele, vor fi strpunse de oroare _i vin, din cauz c simt un sentiment fals de responsabilitate pentru moartea persoanei.

Un punct cheie de mencinut în centrul atenciei este c rezultatul este acela_i în psihicul persoanei, indiferent dac evenimentul s-a întâmplat cu adevrat sau este doar o fars inteligent. De exemplu, dac armele sunt pline cu gloance oarbe, iar persoana presupus împu_cat cade într-o balt de sânge fals _i nu mai este vzut niciodat, trauma va fi la fel de eficient în producerea unui insider ca _i cum persoana ar fi fost omorât cu adevrat. Mai mult, este mai u_or pentru abuzator dac evenimentul este de fapt o în_eltorie elaborat. Înseamn, de exemplu, c nu exist corpuri de care trebuie s scape, iar dac victima abuzului ar raporta vreodat crima la policie, ei ar descoperi c nu a fost omorât nimeni, iar victima ar fi discreditat, dac ar face alte acuzacii.

Toci _tim cât de convingtori pot fi oamenii care apar în spectacole (iluzioni_tii) când pretind c sunt magicieni. ^i unde mai pui c victimele ASR sunt de obicei tinere _i deja atât de sever traumatizate, încât chiar _i cea mai inteligent victim este fcut vulnerabil la farsori. Abuzatorii ASR folosesc deseori drogurile asupra victimelor, fcând _i mai greu pentru ele s discearn realitatea.

S nu uitaci niciodat c deoarece abuzatorii ASR sunt dedaci rului, nu ne putem a_tepta ca ei s fie sinceri. La fel cum diavolul însu_i este un mincinos (Ioan 8:44), în_elarea este a doua natur a acestor oameni. Mai mult, este foarte în interesul lor s în_ele, deoarece cu cât pot s în_ele mai mult o victim, cu atât vor suna mai pucin credibil pove_tile persoanei, dac ar fi raportate vreodat autoritcilor.

Astfel, nu se poate avea încredere în abuzatorii ASR c le spun victimelor adevrul despre ceva. De exemplu, numai fiindc abuzatorul a suscinut întotdeauna c cineva este printele, strmo_ul sau o alt rud a victimei, nu înseamn c este adevrat. La fel, ei ar putea s pretind c anumite figuri publice sau organizacii sunt implicate cumva, dar afirmacia lor nu face ca aceasta s fie adevrat.

Dac abuzatorii se angajeaz în ritualuri satanice, poate c ei cred c acele practici, dar chiar convingerea lor aparent ar putea fi o minciun. Ei _tiu c figurile întunecate, în mantii, sacrificiul uman _i ritualurile înfiortoare ar ajuta la traumatizarea unui copil, iar aceasta ar putea fi de ajuns ca s-i motiveze s foloseasc asemenea lucruri ca suport.

Deoarece abuzatorii ASR creeaz deliberat alteri, ei încearc de obicei s anticipeze orice ar putea încerca cineva s fac, pentru a încerca s elibereze o victim, _i transform chiar acel lucru într-un declan_ator. De exemplu, este sigur c un salvator cre_tin va folosi Numele lui Isus, deci abuzatorii le fac adesea pe victimele lor s reaccioneze cu teroare la folosirea acelui Nume. De exemplu, ei ar putea s aib pe cineva care se îmbrac pentru a arta ca Isus _i care afirm c este Isus, în timp ce abuzeaz copilul.

Abuzatorii ASR creeaz adesea alteri care dorm, care vor fi declan_aci de anumite coduri, sau semnale, sau date, sau cicluri lunare. De exemplu, o prieten a mea a prsit secta care o abuzase, dar fr ca ea s _tie, ei creaser un alter care fusese programat s rspund la un fluierat foarte ascucit. Tot ce avea de fcut unul dintre abuzatorii ei era s se ascund în afara casei în care se mutase ea _i s sufle în fluier; fr _tirea celorlalci alteri, acest alter a preluat controlul, a deschis u_a _i a ie_it afar, la sursa fluieratului. Prin asemenea mijloace, oamenii pot s fie înc implicaci în ASR, fr s aib cuno_tinc despre aceasta.

Deoarece orice form de abuz este rea _i împotriva lui Dumnezeu, el încânt atât de mult spiritele rele (demonii), încât este probabil ca ele s devin implicate, chiar dac abuzatorul nu are cunoa_tere despre supranatural, sau credinc în el. Unii abuzatori totu_i caut deliberat asistenca puterilor rului _i încearc s pun demoni în victimele lor. Cu toate acestea, pentru oricine este predat lui Isus, demonii nu sunt mai de temut decât gândacii de buctrie. Da, este nevoie ca murdarii intru_i s fie eradicaci, dar ei vor fugi chiar _i de cel mai slab cre_tin care refuz s devin intim cu cacealmaua lor. Este foarte important totu_i s realizm c insiderilor li se poate spla creierul ca s cread c sunt ri, _i c ei pot s simt c trebuie s fac lucruri rele pentru a se proteja. Unii ar putea chiar s fie convin_i c sunt demoni. S confunzi un alter cu un demon este foarte vtmtor pentru o persoan, deci când cauci s scoci demoni, trebuie mult grij, ca s nu confunzi un insider, în sfera ta de interes.


Tot ce am scris despre tulburarea de identitate disociativ (T.I.D.) ar trebui s fie citit de oamenii care au suferit ASR.


Mai multe pagini în român


Pagini înrudite (numai în englez)

For much more insight and help, see:
Christian Resources: Index of Help for Dissociative Identity Disorder

More about Demons


Suport Personalizat
Grantley Morris: healing@net-burst.net (numai în englez)

© 2010, 2014 Grantley Morris. May be freely copied in whole or in part provided: it is not altered; this entire paragraph is included; readers are not charged and it is not used in a webpage. Many more compassionate, inspiring, sometimes hilarious writings available free online at www.net-burst.net  Freely you have received, freely give. For use outside these limits, consult the author.


[D.I.D. Help] [Much More!] [E-Mail Me]
[Bless & Be Blessed by Facebook] [Daily Quotes] [My Shame]