Personalitcile multiple NU sunt demoni

Tulburarea de identitate disociativ nu este demonic

By Grantley Morris

This Webpage in English


Net-Burst.Net


Personalitcile multiple


Tulburarea de identitate disociativ


Enorm de mult ru, din punct de vedere psihologic _i spiritual, a fost pricinuit oamenilor de ctre cre_tini bine intencionaci, dar care au gre_it în mod tragic, confundând tulburarea de personalitate multipl (cunoscut acum ca tulburare de identitate disociativ) cu activitatea demonic. Rezultatul este ca cel al unui chirurg care gânde_te extaziat c face minuni, amputând piciorul pacientului gre_it. De fapt, vom vedea c, într-un sens, este chiar mai periculos.

Cu foarte mulci ani în urm, profesioni_tii au respins în mod universal termenul confuz tulburare de personalitate multipl, înlocuindu-l cu termenul tulburare de identitate disociativ. Termenul înlocuit a rmas în mintea oamenilor obi_nuici, fiindc este mai u_or de amintit. Ceea ce face referinca la personalitcile multiple atât de confuz totu_i este c instantaneu, ea influenceaz pe oricine nu este familiar cu adevrata natur a strii, s se gândeasc la demoni.

Dac cineva ar avea înuntrul su alte personalitci decât ale sale, acele entitci cu siguranc ar fi demoni. Dar tulburarea de identitate disociativ nu are nimic de-a face cu entitcile strine. Cele ce au fost numite personalitci sunt doar manifestri diferite ale aceleia_i persoane, cu un grad diferit de con_tienc, mai exact la fel cum o persoan care doarme are un grad diferit de con_tienc fac de când este treaz, sau la fel cum o persoan pierdut într-un film captivant se afl într-o stare mintal diferit de starea când este foarte con_tient de împrejurimile sale imediate. Privit din alt unghi, oamenii manifest o personalitate distinct diferit când comunic cu un copila_, decât când vorbesc cu _eful lor, _i din nou diferit, când se relaxeaz cu un amic. Circumstance diferite ne fac s trecem la un mod diferit de a vorbi _i de a ne comporta. Aceste diference, bineînceles, nu au nimic de-a face cu demonicul. La fel este cu starea, în mod obi_nuit gre_it înceleas, cunoscut anterior ca tulburare de personalitate multipl.

Putem încelege c cineva care sufer ceva atât de oribil, nu poate face fac gândului la acel lucru, iar mintea îl împinge atât de eficace din con_tiinca lui, încât nu _i-l mai poate aminti. Ce se întâmpl totu_i cu copiii mici, a cror minte d astfel înapoi în faca a ceea ce au suferit, încât au nevoie cu disperare s suprime amintirea, dar nu pot s fac a_a, din cauz c trauma se repet des, amintindu-le astfel, în mod repetat, de oroare?

Vorbim în mod obi_nuit de copilul interior sau de subcon_tient. La unele victime ale traumei repetate în copilrie (precum abuzul sever al copilului), aceste prci ale creierului uman, care apar în mod natural, devin atât de puternice încât accioneaz ca _i cum ar fi o parte u_or diferit a aceleia_i persoane, adesea diferenciat prin vârst _i con_tienc. Acest mecanism natural de aprare îi permite copilului s aib o mic întrerupere în situacia de a fi nevoit s fie continuu chinuit de cuno_tinca c a suferit inimaginabilul _i c este probabil ca oribilele evenimente s se întâmple din nou. Este o încercare disperat de a-_i mencine sntatea psihic în mijlocul suferincei de negrit, dând posibilitatea unei prci a sale s triasc în negare, astfel încât acea parte a sa s poat _chiopta prin viac, liber de cuno_tinca con_tient a durerii lui interioare, în timp ce alte prci ale mincii lui continu s mearg împleticindu-se, în agonie nerezolvat, din cauza a ceea ce a suferit.

Se crede în mod obi_nuit c aceast reaccie la trauma sever începe doar la copiii mici, dar odat ce mintea descoper acest mod de a face fac, el poate deveni un rspuns automat, care continu la vârsta adult. Unele prci ale con_tiincei lor, care s-au format ca s fac fac ororilor de negrit, se poate s-_i fi luat nume care sun demonic, precum Durere sau Rul. Primul tip de nume reflect agonia curent a acelei prci a con_tiincei lor. Al doilea tip reflect faptul c copiii mici îi cred pe abuzatorii adulci, care în mod obi_nuit încearc s-_i zdrobeasc victimele, etichetându-le ca rele _i a_a mai departe.

Tulburarea de identitate disociativ nu este vreo teorie visat de necre_tini, precum psihologii seculari, care nu sunt con_tienci de realitatea lumii spirituale. Eu încerc s urmez exemplu lui Isus, care a spus c a fcut numai acele lucruri pe care L-a vzut pe Tatl fcându-le (Ioan 5:19, 30). În interacciunea mea profund, personal cu mulci cre_tini care au personalitci multiple, L-am recunoscut frecvent pe Domnul Isus, revelându-Se în moduri puternice, iubitoare, diferitelor personalitci (adesea numite alteri sau insideri) din oameni. I-am vzut adesea acceptând puterea crucii _i fiind eliberaci de vin _i ru_ine, deoarece numai Isus poate face vindecri remarcabile. Am avut de asemenea relacii apropiate cu oameni cu personalitci multiple care aveau demoni. Bineînceles, spiritelor rele a trebuit s li se porunceasc s plece în Numele lui Isus, dar alterii oamenilor (personalitcile) erau foarte diferici (diferite), chiar dac asemnarea de suprafac putea cu u_urinc s pcleasc o persoan neexperimentat.

Cei mai mulci oameni cu tulburare de identitate disociativ au fcut tot ce au putut ca s-_i disprecuiasc _i s-_i suprime alterii, lsând acea parte din ei nu numai nevindecat de intensa durere interioar, dar _i rupt de interacciunea social _i, chiar mai ru, rupt de orice cunoa_tere a Evangheliei pe care a dobândit-o persoana la o vârst ulterioar. În consecinc, în mod tipic alterii accioneaz ca ni_te necre_tini amari, supraci, precum ar face-o oricine, dac ar fi o victim a violului, condamnat la ani de izolare solitar, dac i s-ar nega cunoa_terea Evangheliei _i i s-ar spune pân la splarea creierului, c este iremediabil ru. Odat ce cineva are suficient intuicie pentru a le explica alterilor puterea crucii, ei se îndrgostesc de Isus _i trec prin transformri frumoase care, bineînceles, ar fi imposibile pentru demoni. S fiu sincer, am întâlnit mulci alteri a cror relacie cu Isus este atât de real _i de intim, încât am descoperit c era greu s nu fiu invidios. Experienca mea extins a confirmat, iar _i iar, c la fel ca toci copiii rnici, alterii sunt foarte dragi inimii lui Dumnezeu.

Noi cre_tinii vorbim adesea despre diferenca uria_ dintre cunoa_terea cu mintea despre Dumnezeu, _i cunoa_terea cu inima. Învcând alterii despre Hristos, un transfer puternic de la cunoa_terea cu mintea, la cunoa_terea cu inima are loc în cineva cu tulburare de identitate disociativ. Beneficiile spirituale sunt enorme.

Abuzatorii copilului, în mod normal, fac tot ce pot ca s zdrobeasc stima de sine a victimelor. Aceasta întâmplându-se în anii de formare, este norma pentru oamenii cu personalitci multiple s fie excesiv de fragili, ceea ce face s fie _i mai vtmtor când prea zelo_ii vântori de demonii încearc s alunge o parte uria_ a cine sunt ei. S între_ti imaginea de sine, deja periculos de fals, a unui alter, declarându-l demonic, ar putea s fie pictura care umple paharul. Orice încercare de a scoate un alter va reu_i cel mult doar s-l fac pe alter s se ascund _i mai adânc, dându-i gazdei o pace temporar, fiindc persoana nu mai este con_tient cu privire la alter, dar fcând vindecarea de durerea interioar a persoanei, de vina fals _i a_a mai departe, imposibil (afar doar dac vtmarea este cumva suprimat mai târziu). Ar putea rezulta chiar sinuciderea persoanei.

Chiar mai îngrozitor este c rezultatul probabil de a-l face pe un alter nu s ias (ceea ce este imposibil), ci s se ascund mai adânc, este acela de a-i da vântorului în_elat de demoni, falsa impresie c a reu_it, încurajându-l s repete devastarea asupra altor oameni vulnerabili.

Aspectul esencial

Ar fi destul de ru dac stima ta de sine ar fi deja atât de zdruncinat de o copilrie oribil, încât de-abia reu_e_ti s lupci cu impulsul de a te omorî, iar apoi cineva, dând impresia c este o autoritate infailibil în asemenea chestiuni, s-ar pronunca în mod gre_it c ai un demon. Dar dac cineva a crui opinie, tu _i prietenii ti o respectaci profund, ar trece dincolo de aceasta _i ar face inimaginabilul, concluzionând cu încredere  _i probabil declarând în prezenca tuturor prietenilor ti  nu doar c ai un demon, ci c e_ti un demon?

Vezi aceasta din perspectiva uneia dintre personalitcile pe care cineva încearc în zadar s le exorcizeze. Fiecare personalitate are aceea_i con_tiinc uman pe care o ai tu, _i sensibilitci chiar _i mai mari. Poci încelege oroarea de a fi atât de vulnerabil, încât s fii efectiv în pericolul de a crede pe cineva, în care ai încredere ca autoritate spiritual, care s-a convins pe sine cu aroganc, c nu e_ti doar dezgusttor _i periculos de ru, ci literalmente un demon? Încearc s-ci închipui cum ar fi nu numai ca o parte a fiincei tale, nu doar precioas, dar esencialmente indispensabil, s fie tratat ca un demon, ci _i ca cineva s cread în mod serios c e_ti un demon  _i, prin deduccie, c nu e_ti uman, ci iremediabil ru _i condamnat pentru eternitate.

Mai multe pagini în român

Pagini înrudite (numai în englez)

Warning: Exorcism Dangers

Discerning Between Demons & Multiple Personalities

An Alter Meets Jesus

Healing Your Inner Child / Inner Pain Understanding DID

For much more insight and help, see:
Index of Christian Help for Dissociative Identity Disorder

Suport personalizat (numai în englez)
Grantley Morris: healing@net-burst.net (numai în englez)

© 2008, 2011, 2014 Grantley Morris. May be freely copied in whole or in part provided: it is not altered; this entire paragraph is included; readers are not charged and it is not used in a webpage. Many more compassionate, inspiring, sometimes hilarious writings available free online at www.net-burst.net  Freely you have received, freely give. For use outside these limits, consult the author.

[Demons] [D.I.D. Help] [Much More!] [E-Mail Me]
[Bless & Be Blessed by Facebook] [Daily Quotes] [My Shame]