Трагедии и вина

* * *

Од Grantley Morris


Повеќето луѓе немаат потреба да чувствуваат целосна контрола, бидејќи ја гледаат можноста за трагедија премногу далечна за да се чувствуваaт загрижени. Меѓутоа, откако ќе претрпат трагедија, драматично ни се искривува перцепцијата на можмост за повторување. Значи, во случај на трагедии врз кои немамме контрола, голем фактор во престанокот да се мачиме со вината се сведува на подготвеноста да прифатиме дека не можеме секогаш да имаме контрола. Она што може да ни помогне да го прифатиме ова е да продолжиме да се држиме за сигурноста дека она што е надвор од нашата контрола,значи дека е надвор од Божјата контрола. Ова не значи дека работите што се во спротивност со Божјата совршена волја се невозможни - ако тоа беше така, тогаш гревот би бил невозможен - но Бог е толку моќен што никакво зло не може да ги допре оние што го сакаат, така што ќе го претвори во добро.

Сепак, дури и ако луѓето сакаат да се придржуваат кон верувањето дека нивниот грев ја предизвикал трагедијата, сепак можат да пронајдат огромно олеснување со читање на остатокот од веб-страницата, бидејќи објаснува како Христос целосно ги ослободува од сите минати гревови, без оглед на тоа колку тие биле одговорни. Со преземање на секаква вина и обвинување на себеси, Христос ни дава слобода на сите да дозволиме да се чувствуваме невини како што би биле ако бевме сосема невини, дури и ако бевме сосема грешни.

Back