Faktum är att din största prestation kan komma ur din största svaghet

[Dove]

Situationer de helst hade velat undvika
- stunder då döden hade varit att föredra -
gav deras liv en auktoritet som inget annat kunde

av

av Grantley Morris


Denna webbsida finns tillgänglig på English (engelska), French (Français), German (Deutsch), Portuguese, Serbian, Afrikaans