Bez razloga za život

[Dove]

Kada su stvari toliko teške da čak i samoubistvo izgleda kao rešenje

napisao

By Grantley Morris


Dostupno i na English, francuskom (Français), nemačkom (Deutsch), španskom (Español), portugalskom (Português), švedskom (Svenska), danskom (Dansk), and Afrikaans