I väntan på Den Stora Uppgiften

Jakten på drömmars uppfyllelse

av

By Grantley Morris


© Upphovsrätt, Grantley Morris, 1985-1996. För mycket mer av samma författare, se Net-burst.net
Inget från dessa texter får köpas eller säljas, och ingen del får kopieras i sin helhet utan att hela denna paragraf finns med.

Kapitel 1: Jakten på drömmars uppfyllelse
Nästa kapitel_________________________________________

???  Why is this book free ??? 


Next Chapter

Download the full book (English only)


More exciting webpages by Grantley Morris:

[Ministry of Music] [Handling Guilt] [Evangelistic Pages]
[Is God using these sites?] [ More!]Facebook? See Let’s Help Each Other

Comments? Prayer Request?

netburst@net-burst.net The Mail Box Looking forward to your mail! (Please mention which of the web pages you are referring to, and ensure your return E-mail address is correct.)