Majibu Za Nguvu Na Usaidizi Njema
Ya Watu Wenye Kuwumiziwa Kwa Utoto


By Grantley Morris


Kuponeesha wa “mtoto wa ndani” / kwenye mawumivu ndani

Usaidiya wa wugewuko (wa ndani) na wenye maumivu
jila kukosa wunganahata kujejuwa kama gojwa (D. I. D.)
awo kukoosa kujejuwa kwa maramengi kama gonjwa (M. P. D.)


Kama onaumiziwa kwa utoto fasi lenye kuwumiziwa,
inajetowa kwako halafu otataka usaidizi maalum
kuyijuwa kitu kitaku saidiya kupoona upesi.

Dissociative Identity Disorder

This Swahili Page in Other Formats   This Page in English,   Respuestas Poderosas y Ayuda Sorprendente Para Personas Traumatizadas Durante la Infancia