Kiswahili Vertalings


Net-Burst.Net [logo] Net-Burst.Net

Swahili Webpages


Unaweza Kupata Mapenzi Ya Kudumu Vitu unavyo tamani vinakuambia nini?

Majibu Za Nguvu Na Usaidizi Njema Ya Watu Wenye Kuwumiziwa Kwa Utoto Kuponeesha wa “mtoto wa ndani”/kwenye mawumivu ndani

Hulp om die Bybel beter te verstaan


Afrikaans

Other Languages