Pokajte se


Marko 6:12 Onda oni [dvanaest apostola] krenuše i propovedahu ljudima da se treba kajati.

Luka 13:3 Ne, kažem vam, nego ćete svi tako izginuti ako se ne pokajete.

Luka 24:47 Na osnovu njegovog imena će se propovedati pokajanje i oproštenje greha. To će obuhvatiti sve narode, a počeće od Jerusalima.

Dela apostolska 3:19 Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg

Dela apostolska 17:30 Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju

Dela apostolska 26:20 Nego najpre onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svoj zemlji jevrejskoj, i neznabošcima propovedah da se pokaju, i da se obrate k Bogu čineći dela dostojna pokajanja. (Moje isticanje.)

2. Korinćanima 7:9-10 Ali se sad radujem, ne što biste žalosni, nego što se ožalostiste na pokajanje: jer se ožalostiste po Bogu, da od nas ni u čemu ne štetujete. Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikada ne kaje; a žalost ovog sveta smrt donosi.

2. Petrova 3:9 Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje.

Otkrivenje 2:16 Pokaj se dakle; ako li ne, doći ću ti skoro, i vojevaću s njima mačem usta svojih.

Otkrivenje 2:21-22 I dadoh joj vreme da se pokaje od kurvarstva svog, i ne pokaja se. Evo je ja mećem na odar, i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela.


Primeri iznad čine tek petinu upotrebe reči pokajanje u Novom zavetu. Takođe, koncept se pojavljuje još češće.

Natrag