‘Istrunućemo u svakom grehu u kom svesno i namerno odaberemo da ostanemo’


1. Korinćanima 6:9-10 Ili ne znate da nepravednici neće naslediti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pogrdni, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni grabljivci, neće naslediti kraljevstva Božjega.

Galatima 5:19-21 A poznata su dela putena, koja su blud, nečistota, bestidnost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, podvojenosti, sekte, 21 zavisti, ubistva, pijanstva, prekomerno jedenje i ostala takva. Unapred vam kažem, kao što kazah unapred, da oni koji to čine, neće naslediti kraljevstva Božjega.

Efescima 5:5-6 Jer znajte da ni jedan bludnik, ili nečist, ili tvrdica, to jest idolopoklonik, nema udela u kraljevstvu Hrista i Boga. Niko da vas praznim rečima ne zavede, jer zbog toga ide gnev Božji na sinove protivljenja.

Otkrivenje 21:8 A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažama, njima je deo u zapaljenom jezeru od ognja i sumpora; to je druga smrt.

Natrag