GALEN I SEX!


Du kan inte ana!

Sexberoendets fantastiska värld

By Grantley Morris

Not to be sold. © Copyright, 1997, Grantley Morris, All rights reserved
Döljer ditt sexberoende ett djupare behov? Mer


Sexberoendets mysterium kan illustreras med ett medicinskt tillstånd. Människor med ‘lågt blodsocker’ (hypoglycemia) har ett sug efter sötsaker. Det ger dem en omedelbar energikick – en känsla av att vara hög – följt av ett obehagligt tillstånd av motsatsen. Det verkar som att de behöver socker, och ändå är det medicinskt fastställt att det är det sista de behöver. Om de får ett konstant intag av komplexa kolhydrater i stället för sex, så försvinner den nämnda motsatta känslan tillsammans med det överdrivna suget efter sötsaker. På samma sätt begär sexberoende sex och får en tillfällig känsla av att vara hög och sen det motsatta, vilket övertygar dem om att vad de behöver är ännu mer sex. Men deras verkliga behov är i stället ett konstant intag av sann och oförfalskad kärlek – inte en falsk slags ‘rosamoln-kärlek’ som ofta misstas för sann kärlek, men en kärlek så djup och tillfredsställande att den nästan kan verka onåbar. Men faktum är att den sortens tillfredsställelse finns. Fortsättning följer . . . .